Ühisrahastus ehk crowdfunding on üks viis leida plaanide elluviimiseks finantseering, kui pank laenu ei anna või pole kohmakaks taotlusprotsessiks aega. Ühisrahastust kasutavad juba paljud ettevõtted, sest sellega on võimalik edukalt täide viia projekte, mis pangale lootma jäädes ei saaks iial teoks.

Crowdfunding’u olemust ja eeliseid tutvustab Kreditex Ühisraha partnersuhete juht Snežana Safoškina.

Kuidas Kreditex Ühisraha crowdfunding täpsemalt toimib?

Taotleja pöördub Kreditex Ühisraha poole ning annab ülevaate projektist, mille jaoks ta laenu soovib. Analüüsime taotleja maksevõimet, teeme taustauuringu ning tutvume projekti ja tagatise andmetega – selle põhjal teeme otsuse ja teavitame sellest klienti.

Kui vastus on positiivne, avaldame laenuprojekti kõigi andmetega Kreditex Ühisraha investeerimisportaalis ja investorid saavad selle kohta e-postiga teavituse. Iga investor otsustab ise, kas ja kui suures summas ta investeerida soovib.

 

Kuidas te kiiruse osas pangaga konkureerite, kui pangas on kohe raha olemas, aga Kreditex Ühisrahast laenates peab ootama, kuni investorid rahad kokku on pannud?

Kuigi ka meie puhul tuleb laenu taotlemisest väljastamiseni läbi käia mitu etappi, läheb tegelikkuses kõik kiires tempos. Kuna meie enda eksperdid suudavad tagatise väärtuse kiiresti ise kindlaks teha, siis ei nõua me hindamisakti. See on suur aja ja raha kokkuhoid.

Kiire ja professionaalne tegutsemine on üks meie prioriteetidest, mis tähendab, et leiame alati võimaluse kliendiga operatiivselt suhelda ja teha kõik endast olenev, et klient näiteks soovitud objektist ilma ei jääks.

Teisalt saan kinnitada, et Kreditex Ühisraha investorite huvi kinnisvaraobjektide vastu on väga suur ja juhtub, et projektid saavad rahastatud juba paari-kolme päevaga. Meil on näiteid ka projektidest, mis on investoritele nii atraktiivsed olnud, et summa on kogunenud juba kõigest tundidega.

 

Kellele Kreditex Ühisraha crowdfunding laene annab?

Rahastame ettevõtteid, ent laenu saamiseks ei pea selle põhitegevus olema vaid kinnisvara arendamine ja ehitus. Laenu taotleva ettevõtte põhitegevus ei pea olema üldse kinnisvaraga seotud. Pakume erinevaid lahendusi, ka investeerimis-, sild-, käibekapitali ja arenduslaene vastavalt kliendi vajadusele.

 

Millistel otstarvetel ühisrahastus laenu võtta saab?

Üsna erinevatel. Nii kinnisvara ostmiseks, renoveerimiseks kui ka remontimiseks. Teeme pakkumise vastavalt kliendi soovile, see on tema otsus kas nimetatud tegevusi tehakse peamise äritegevusena ja kasumi teenimiseks või muudel eesmärkidel.

Levinum on korterite flippimine või majade ehituse finantseerimine. Tihti sobib see lahendus näiteks alustavale ettevõttele, sest ehituse algusest peale rahastamist pangad ei paku, sest ajalooliselt on see olnud riskantne.

 

Teie ei pea eramu ehitamist riskantseks projektiks?

Oleme riskidega arvestanud ja oma laenud tagame alati tagatistega. Oleme tagatisvara hindamisel ettevaatlikud, näiteks peab LTV (loan to value) olema alati piisava varuga. Kõik laenu väljastamise otsused teeme vastutustundlikult, sest see ei ole mitte ainult meie ja meie investorite, vaid ka laenaja huvides.

 

Nimetate Kreditexi ühisrahastust paindlikuks, milles see paindlikkus seisneb?

Oleme tõesti paindlikud, sest eesmärk on leida kliendile sobiv lahendus olenemata projekti keerukusest. Näiteks hoone kasutusloa olemasolu ei ole väga oluline, sest jutt võib käia ehitusprojektist ja seal muidugi kasutusluba puudub. Vaatame üle kõik variandid, mida klient tagatiseks pakub: korteriomandid, hoonestatud ja hoonestamata kinnistud. Tagatisena aktsepteerime muuhulgas ka kinnistut, kuhu maja ehitama asutakse.

Oluline, et klient oleks eesti resident ja tagatisvara asuks Eestis.

 

Kui nüüd ausalt rääkida, siis kas mõni crowdfunding’u projekt on ka ebaõnnestunud?

Ei ole. Veel ühtegi tagatisvara ei ole me pidanud realiseerima ja kõik laenud on meie investoritele tagasi makstud.

Nagu öeldud, oleme projekti riskide hindamisel põhjalikud ja sellega oleme välistanud valed otsused. Muidugi on klientidel tulnud projektidega tegeledes ette takistusi, aga õigeaegne suhtlus aitab tagasi valitud rajale. Enamus ettevõtjatest, kes meil laenu küsivad, on suure kogemusega ja piisavalt põhjalikult ka ise oma tegevusplaanid läbi mõelnud. Meie eesmärk veenduda, et nende plaanid on reaalsed ja teostatavad.

Reaalsus on seegi, et arendajad on niivõrd motiveeritud ja ka turg piisavalt vastuvõtlik ning seepärast on projekt lõpetatud ennetähtaegselt ja laenud makstakse varem tagasi.

 

Nii et ühtegi probleemi pole kunagi olnud?

Hilinenud kuumakseid on muidugi teinekord ette tulnud. Sel juhul suhtleme kliendiga ja aitame lahenduse leida. On ette tulnud ka seda, et algseid plaane ei ole saanud soovitud mahus ellu viia, kuna ehitusmaterjalide hinnad on nii palju kasvanud. Siis oleme koos plaani ja lahendusvariante arutanud ning lisanud projektile uue rahastusetapi, mis laseb ehituse siiski lõpetada.

 

Lõpetuseks – kuidas hilisemad kriisid teie tegevust mõjutanud on?

Viimastel aastatel on meie vaates aktiivne elu alles pihta hakanud. Meil on püsikliendid, kes muudkui tegutsevad ja teenivad. Kui projekt on edukalt täide viidud ja koostöö on hästi sujunud, siis võtavad kliendid julgelt uusi arendusprojekte ette.

Muidugi teame, et majanduses on praegu seis nagu ta on. Kuna me tegeleme ja jälgime igapäevaselt investeerimisprojekte, siis koos meie investoritega saame signaalid turult vahetult kätte. Ka kriisides on omad võimalused.

Me oleme valmis, kogemused projektide hindamisel ja raha kaasamisel on andnud kindluse edasi minna ja aktiivselt jätkata mõlemat suunda. Ühelt poolt anname arendajatele võimaluse oma põhitegevusega raha teenida. Teiselt poolt on investorite hulk portaalis viimase aastaga kahekordistunud ja see usaldus julgustab leidma neilegi uusi atraktiivseid investeerimisobjekte.

 

Crowdfunding Kreditex Ühisrahast

  • Laenusumma 10 000 kuni 1 000 000 €
  • Periood 6 kuud kuni 5 aastat
  • Lepingutasu al 2% laenusummast
  • Intress al 1% kuus
  • Laen väljastatakse kinnisvara tagatisel
  • Hindamisakt pole vajalik
  • Võimalik nii annuiteet- kui bullet-graafik

CTA: Vaata lähemalt

 

Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega.
Mõiste „investor“ kasutatakse ühisrahastamise platvormi finantseeritavate laenuandjate suhtes, kes ei ole investorid väärtpaberituru seaduse § 6 mõistes.