Investments from person to person

The Kreditex Ühisraha portal is a modern alternative for investment and financing opportunities. We offer investors a convenient environment for investment, high and stable profitability. Services are provided by a licensed credit intermediary Ühisraha OÜ.

To get started, create a virtual account, transfer the desired amount of money to it, and start your journey in the exciting world of investing.

How to start investing on the portal Kreditex Ühisraha?

1
Create an Investor’s account
2
Transfer the desired amount to your account
You can invest starting from 20 €
3
Start investing

Choose the suitable investment

Secondary Market 2
Secondary Market

To increase your investment portfolio, you can purchase investments for sale by other investors on the secondary market.

Learn more
In mortgage loans 3
In mortgage loans

All mortgage investments are secured by mortgages. Yield up to 12% per year. The minimum investment is 100€.

Learn more
In small loans 4
In small loans

Earn an income of up to 15% per year. To reduce investor risks, the portal offers a 100% buyback guarantee. You can invest starting from 20 €.

Learn more

Price list

Investments in small loans

ServicePrice for individualsPrice for businesses 
Opening of AccountFreeFree
InvestmentFreeFree
Account maintenanceFreeFree
Deposits and withdrawalsFreeFree

Investments in mortgage loans

ServicePrice for individualsPrice for businesses 
Opening of AccountFree Free
InvestmentFree Free
Account maintenanceFree Free
Deposits and withdrawalsFree Free

Secondary Market

ServicePrice for individualsPrice for businesses 
Purchase of investments80%-120%80%-120%from the remaining sum of investment
Sale of investments4%4%from the remaining sum of investment

Recent investments in small loans

Application’s nr. and date Rating Period Interest to be received Investment status Investments Expected profit Duration  
Application’s nr. and date
{{investment.nr}}
{{investment.date | estDate}}
Rating
{{investment.rating}}
Period
{{investment.loanPeriod}} months
Interest to be received
{{investment.interest}}%
Investment status
{{investment.investedPercent}}%
{{investment.loanAmount}} €{{(investment.loanAmount - investment.investedAmount)}} €
Investments
Nõutud väli Nõutud väli
Expected profit
{{vm.getProfit(investment) | currency}}
Duration
{{investment.validityTimeDays}}{{'päeva' | translate}} {{investment.validityTimeHours}}{{'tunde' | translate}}
 
Näita rohkem
{{investment.nr}}
{{investment.rating}}
{{investment.validityTimeDays}}{{'päeva' | translate}} {{investment.validityTimeHours}}{{'tunde' | translate}}
Period/Interest
{{investment.loanPeriod}} months / {{investment.interest}}%
Investments
Expected profit
{{vm.getProfit(investment) | currency}}
{{investment.investedPercent}}%
{{investment.loanAmount}} €{{(investment.loanAmount - investment.investedAmount)}} €
Invest Investeeri uuesti
For a beginner investor
Start investing is easy! You can be both a private and a legal entity. Registration of an account will take no more than 1 minute. You can invest from 20 €.
Create an Investor’s account

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Kreditex Ühisraha Portaal?

Kreditex Ühisraha Portaal on inimeste vahelise investeerimise ja otselaenamise platvorm, mida haldab Ühisraha OÜ. Kreditex Grupp on turul tegutsenud 10 aastat, on reguleeritud Finantsinspektsiooni poolt ja Ühisraha OÜ omab krediidivahendaja tegevusluba. Kreditex Ühisraha tagatiseta laenude teenus avati 2017. aasta suvel ja selle loogilise edasiarendusena kaks aastat hiljem avati ka hüpoteekidega tagatud kinnisvaralaenude teenus. Kreditex Ühisraha tegeleb pidevalt Portaali edasiarendamisega, muutes nii laenamist kui ka investeerimist kasutajatele arusaadavamaks ja turvalisemaks. Kui Teil on küsimus, millele Te ei leia siit vastust, või Teil on mõni muu Portaali parandamise soov või ettepanek, andke meile sellest kindlasti teada aadressil: info@uhisraha.ee.

Kuidas saada Portaali kasutajaks?

Portaali kasutamiseks tuleb täita registreerimisankeet.
Juriidilist isikut saab Portaali kasutajaks registreerida juriidilise isiku seaduslik esindaja (juhatuse liige) või volitatud esindaja (volikirja alusel). Eraisikul ja juriidilisel isikul peab kasutama erinevat e-posti aadressi, kuna e-posti aadress seotakse konkreetse investeerimiskontoga.

Kasutaja identifitseerimine

Enne Portaali teenuste kasutamist peab Kasutaja (juriidilise isiku puhul tema esindaja) ennast identifitseerima, ehk läbima isiku tuvastamise. Kreditex Ühisraha portaalis saate end identifitseerida kolmel viisil: ID kaardiga, MOBIIL-IDga, SMART-Idga. Samuti Isiku tuvastamine on võimalik ka isikut tõendava dokumendi koopia järgi, mis on võimalik üles laadida taotluse esitamisel või saata meile e-postile info@uhisraha.ee.

Kui investeerimise summa ületab 15 000 € kuus, siis on nõutav ka Teie isiku vahetu (näost-näkku) tuvastamine. Isikusamasust on Teil võimalik tuvastada Veriff abil või meie esinduses Tallinnas, Vambola 6, III korrus.

Mis on Virtuaalkonto?

Iga registreeritud kasutaja saab Portaalipidaja poolt kuni kaks Virtuaalkontot (üks konto investeerimiseks ja üks konto laenamiseks), mis näitavad Kasutaja rahaliste vahendite seisu ja ülevaadet Portaalis.
Virtuaalkontode kaudu saab samuti hallata investeeringuid, laene ja raha sisse ja välja maksta.

Kui kiirelt toimub raha laekumine Virtuaalkontole?

See sõltub sellest, kui kiirelt toimub pangaülekanne. Tavaliselt toimub see samal päeval, mõned pangad teostavad pankadevahelisi ülekandeid vaid tööpäeviti. Kohe, kui raha on laekunud Kreditex Ühisraha pangakontole, ilmub see Teie Virtuaalkontole.

Kui kiirelt toimub raha väljakanne virtuaalkontolt?

Kreditex Ühisraha teostab makse samal päeval. Sõltuvalt pankadest võib Virtuaalkontolt raha laekumine Teie pangakontole võtta aega kuni 1 tööpäev.

Kandsin raha valele Virtuaalkontole, mida teha?

Kui juhtus nii, et kandsite raha valele Virtuaalkontole (näiteks soovisite tagastada laenu, kuid kandsite raha investeerimise virtuaalkontole), siis palun võtke meiega kiirelt ühendust ning saatke e-kiri aadressile info@uhisraha.ee, et teha avaldus raha õigele kontole üle kandmiseks.

Kes saab investeerida?

Investeerida saab vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik või ka juriidiline isik, keda esindab juhatuse liige või volitatud esindaja (volikirja alusel).

Kuidas investeerimist alustada?

Investeerimise alustamiseks tuleb kõigepealt luua Kreditex Ühisraha Portaalis kasutaja ja registreerida Investoriks, seda saab teha siin.

Mis on Investori Virtuaalkonto?

Registreerimise tulemusena luuakse igale Investorile temaga seotud Virtuaalkonto. Siis, kui konto on loodud ja sellele on üle kantud raha, võib valida Portaalis enda jaoks sobilikud investeeringud. Virtuaalkontole kannab Portaalipidaja ka investeerimistegevuse pealt teenitud tulu.

Millistesse laenudesse saab investeerida?

Investeerida saab Väikelaenudesse ja Kinnisvaralaenudesse. Väikelaenud on üldjuhul kõrgema tootlusega kui Kinnisvaralaenud.

Mida näitab oodatav tulu?

Oodatav tulu näitab, kui suur tuleb teenitud tulu eurodes laenulepingusse investeeritud summalt kogu perioodi jooksul. Selle leidmisel summeeritakse kõik maksegraafiku intressimaksed. Pikaajalised investeeringud on üldjuhul kõrgema tootlusega. Teenitud tulu reinvesteerides kasvab aga kogutulu ja portfelli suurus märkimisväärselt.

Mis on Reiting?

Reiting on Portaalipidaja poolt Laenusaajale määratav näitaja, mis iseloomustab Laenusaaja poolt laenu tagastamise tõenäosust. Reiting arvutatakse maksehäireid kajastavate registrite ja Laenusaaja poolt registreerimisel esitatud andmete põhjal (k.a töökoha, sissetuleku, perekonnaseisu, kinnisvara olemasolu jm andmed). Mida parem on Reiting, seda suurem on tõenäosus, et laenu tagastamine kulgeb häireteta.

Kui suured on teenustasud?

Portaalil registreerimine, Investori konto avamine, investeeringu teostamine, automaatpakkuja kasutamine ja samuti ka raha Virtuaalkontole sisse ja Virtuaalkontolt välja kandmine on Investoritele tasuta.

Kuidas Portaalist raha välja võtta?

Vabade vahendite olemasolul saab raha Virtuaalkontolt välja võtta, tellides selleks ülekanne kasutaja isiklikule arvelduskontole. Portaalipidaja teostab makse sama tööpäeval. Sõltuvalt pankadest võib raha laekumiseni teie pangakontole aega minna kuni 1 tööpäev.

Kuidas toimub eraisikute ja mitteresidentide investeeringutelt teenitud tulu maksustamine?

Vastavalt Tulumaksuseadusele on Portaali kasutamisel eraisikute ja mitteresidentide poolt teenitud intress tulumaksuga maksustav.
Enne intresside väljamaksmist peab Portaalipidaja (füüsilisest isikust või mitteresidendi nimel) teenitud intressilt tulumaksu kinni, tasub maksud Maksu- ja Tolliametile ning teostab neto-intressi väljamakse Investori Virtuaalkontole.

Mida teeb Kreditex Ühisraha Portaal selleks, et laene tagastataks korrektselt?

Portaali jõuavad ainult need investeerimisvõimalused, millele on juba eelnevalt tehtud range ning põhjalik taustauuring. Kliendid, kes taustakontrolli käigus saavad negatiivse reitingu, saavad negatiivse vastuse ning investoriteni ei jõua.
Klientide tausta kontrolli teostatakse registrites kajastatavate andmete põhjal ning samuti võetakse arvesse laenaja varasem maksekäitumine, maksevõime, töökoht ja sissetuleku allikas, perekonnaseis, kinnisvara olemasolu jm andmed. Seejärel määratakse Reiting. Mida kõrgem on Reiting, seda suurem on tõenäosus, et laenu tagastamine kulgeb häireteta.

Mis juhtub siis, kui Laenusaaja ei maksa laenu tagasi?

Juhul kui Laenusaaja ei täida oma kohustusi, siis asutakse temaga tegelema. Portaalipidaja võtab Laenusaajaga ühendust telefoni teel, et selgitada välja laenumakse viibimise põhjus. Samuti saadetakse talle automaatsed meeldetuletused iga võlgnetava kuumakse kohta. Enne laenulepingu ülesütlemist (umbes 80. viivituse päeval) saadetakse laenulepingu ülesütlemise hoiatus, mis annab võlgnikule viimase võimaluse kahe nädala jooksul oma võlgnevus ära tasuda. Kui Laenusaaja ei täida oma kohustusi täiendava aja jooksul, siis öeldakse laenuleping üles. Kuna iga olukord on individuaalne, siis vahel ootab Portaalipidaja ka kauem, et anda võlgnikule võimalus olukord lahendada ja Investoritele intressi teenida.

Milline on Kinnisvaralaenude tootlus?

Kinnisvaralaenud on kaitstud kinnisvaratagatisele seatud hüpoteekidega ja nende tootlus on tavaliselt 8-12%.

Kas Kinnisvaralaenudesse investeeritud raha on kaitstud?

Portaali jõuavad ainult need investeerimisvõimalused, millele on juba eelnevalt tehtud range ning põhjalik taustakontroll. Portaalis avalikustatakse ainult selekteerimise läbinud projektid. Kõik Kinnisvaralaenud on tagatud notariaalselt vormistatud hüpoteegiga, mida kasutatakse Laenusaaja maksevõimetuse tekkimisel, et Investorite raha tagasi saada. Investorite raha ja huvide kaitseks hüpoteegid seatakse sõltumatu Tagatisagendi kasuks.

Mis on Tagatisagent?

Tagatisagent on sõltumatu äriühing, mille peamine tegevus on tagatiste hoidmine vastavate tagatud lepingute alusel. Tagatisagent hoiab seoses tagatud laenuga antud tagatist Investorite huvides ning teeb vastavate tagatistega seonduvaid toiminguid ja tehinguid.

Kuidas leida ja valida sobiv investeerimisprojekt?

Kinnisvaralaenudega seotud projekte on võimalik Portaalis leida, vajutades menüüs lingile „Investeeringud“ ja sealt edasi „Investeeringud Kinnisvaralaenudesse“. Täielik projekti info on nähtav ainult iseteeninduse keskkonnas.

Kuidas toimub investeering Kinnisvaralaenu?

Kui investeerimisotsus on vastu võetud, saab soovitud investeeringu summa sisestada selleks ettenähtud lahtrisse ja vajutada nupule „Investeeri“. Seejärel tuleb kinnitada tehing investeerimislepingu sõlmimisega. Pärast lepingu sõlmimist broneeritakse vastav summa Investori Virtuaalkontol.

Mitu investeeringut saab mul samaaegselt olla?

Investeeringute arv ei ole piiratud. Investoril võib olla samal ajal nii mitu investeeringut kui ta soovib. Riskide hajutamiseks on soovitatav jagada oma investeeringud erinevate projektide vahel.

Milline on minimaalne investeering Kinnisvaralaenudesse?

Minimaalne investeeringu suurus Kinnisvaralaenudesse on 100 €. Suuremaid investeeringuid saab teha 100 € sammuga (100, 200, 300 eurot jne).

Kui tihti toimuvad Kinnisvaralaenude investeeringute väljamaksed?

Investeeringute väljamaksed toimuvad vastavalt tagasimaksegraafikule, siis kui Laenusaaja on teostanud graafikujärgse tagasimakse vastavalt Laenulepingule. Investori Virtuaalkontole laekub raha koheselt, kui Kreditex Ühisraha Portaal on selle saanud Laenusaaja käest.

Mis juhtub siis, kui investeerimisprojekti jaoks ei saada kokku vajalikku summat?

Kui investeerimisprojekti jaoks vajalikku summat ei suudeta kokku saada, tagastatakse Investorite raha nende Virtuaalkontodele ja selle kohta saadetakse Investorile teavitus e-posti teel.

Start investing today!
Create an Investor’s account
The financial service is provided by Ühisraha OÜ. Before entering into contract, read the terms and conditions and, if necessary, consult with our specialist.