Korduma kippuvad küsimused


1. Millal võib laenuandja ühepoolselt laenulepingu üles öelda?

Laenuandja võib laenulepingu üles öelda juhul, kui osaliselt või täielikult ei ole makstud kolm järjestikust kuumakset. Ja pärast seda, kui laenuandja on esitanud täiendava, vähemalt 2-nädalase tähtaja võlgnevuse kustutamiseks ning on teavitanud kavatsusest leping üles öelda ning nõuda kogu laenulepingu võlgnevuse tasumist, kui võlgnevus ei ole tasutud antud tähtaaja jooksul.

2. Mis on laenu(-de) refinantseerimine?

Laenu refinanseerimine on uue laenulepingu sõlmimine laenu saamiseks ja teiste kohustuste osaliseks või täielikuks kustutamiseks. Refinantseerimist kasutatakse sageli kuumaksete vähendamiseks.

3. Mis on maksepuhkus?

Maksepuhkus on periood, mille jooksul laenusaaja maksab ainult intressi, ilma laenu põhiosata. Täielik maksepuhkus (nii intressi- kui ka põhiosale) on samuti võimalik, kuid see suurendab kogu laenusummat.

4. Mida on võimalik teha laenu kuumaksete võlgnevuse tekkimise korral?

Võlgnevuse tekkimisel saame pakkuda maksepuhkust, laenulepingu perioodi pikendamist, maksekuupäeva muutmist või laenu refinantseerimist.

5. Kas on võimalik saada laenu, kui kuumaksetes esineb võlgnevusi?

Üldjuhul ei ole võlgnevus takistuseks laenu saamisel. Vastavalt kokkuleppele võib võlgnevuse kustutada väljastatavast laenusummast.

6. Millised kulud kaasnevad ennetähtaegse lõpetamisega?

Ennetähtaegse tagastamise arvestus teostatakse tagasimaksmise kuupäeva seisuga ning sõltub lepingu tingimustest ja maksedistsipliinist.

7. Kuidas tuleb teavitada ennetähtaegsest lepingu lõpetamisest?

Avalduse võib kirjutada kontoris või saata e-postiga.

8. Mida peab tegema, et tagastada laen ennetähtaegselt?

Ennetähtaegse tagastamise korral tuleb krediidiandjale õigeaegselt esitatada sellekohane avaldus.

9. Kas laenu saab tagastada ennetähtaegselt?

Jah, tarbijal on õigus laenu ennetähtaegselt tagastada.

10. Kuidas saab hüpoteeki kustutada?

Hüpoteeki on võimalik kustutada pärast kõikide lepingujärgsete kohustuste täitmist notari ja kinnistusraamatu kaudu või tellides selle teenuse meie käest.

11. Kas hüpoteeki on võimalik kasutada korduvalt?

Kui te olete laenu osaliselt või täielikult tagasi maksnud, on võimalik võtta uus laen, kasutades olemasolevat hüpoteeki.

12. Kas saab laenu võtta, kui kinnisvarale on juba seatud hüpoteek panga kasuks?

See sõltub konkreetsest olukorrast ehk tagatiseks pakutava kinnisvara turuväärtusest, olemasoleva kohustuse ja hüpoteegi suurusest. Täpsema vastuse saamiseks helistage meie spetsialistidele või saatke päring e-postiga.

13. Kas saab müüa kinnisvara, kui selle tagatisel on võetud laen?

Jah, saab. Sellisel juhul toimub laenusumma tagastamine kinnisvara realiseerimise arvelt ning tehingu käigus kustutatakse hüpoteek.

14. Mis on hüpoteek?

Hüpoteek on kanne kinnistusraamatus. Laenulepingu väljastamisel seatakse hüpoteek notari juures laenuandja kasuks.

15. Mis on laenu krediidi kulukuse määr?

Krediidi kulukuse määr on informatiivne näitaja, mida arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu kliendi jaoks (intress, laenulepingu sõlmimise tasu, muud võimalikud tasud).

16. Milline on laenulepingu intressimäär?

Intressimäär on alates 14% aastas ning sõltub summast ja laenu tagastamise perioodist, samuti tagatiseks pakutava kinnisvara asukohast.

17. Mis kulud kaasnevad laenulepingu sõlmimisega?

Laenulepingu sõlmimise tasu on alates 100 eurost, kuid sõltub laenusummast ja/või tehtavast muudatusest. Notariaalse lepingu puhul tuleb tasuda ka notaritasu ja riigilõiv. Antud kulud on võimalik laenusummast maha arvutada.

Samuti juhime tähelepanu, et Laenusaaja on kohustatud kindlustama tagatisvara ning esitama kindlustamist tõendavad dokumendid 10 päeva jooksul pärast  hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimist. Laenusaaja kohustub hoidma tagatisvara kindlustuslepingu kehtivana kuni laenulepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmiseni.

18. Kas saab laenu võtta maa tagatisel?

Jah, aga konservatiivsematel tingimustel kui hoonestatud kinnistu tagatisel. Taotluses tuleks märkida pakutava tagatise katastritunnus.

19. Kui pikaks ajaks saab laenu võtta?

Laenuperioodi pikkus võib olla alates 3 kuust kuni 15 aastani.