Kuidas tagada, et iga laenu soovija jääks õnnelikuks kogu tehingu kestel, mis sageli kestab aastaid?

Laenusuhtes saavad õnnetunnet nautida üksnes inimesed, kes suudavad laenu õigel ajal tagasi maksta. Teiste sõnadega, laenuotsuse tegemisel hindab krediidiandja, kes võib võtta laenu juurde ja kes peaks sellest hoiduma.

Omalt poolt saame kindlustada vaid selle osa laenuvõtja õnnest, mis puudutab krediidiotsuse langetamist ja raha arvele kandmist. Teise poolega, mis tähendab, et tagasi maksmiseks tuleb kõvasti pingutada, tööd teha ja võib olla ka mõne kulutuse arvelt kokku hoida, peab inimene ise hakkama saama.

Kui laenu tagasimaksmine muutub üle jõu käivaks, siis probleemid vaid suurenevad. Iga laenuandja peab olema vastutustundlik, kuid täpselt samuti peab vastutustundlik olema ka laenuvõtja.

 

Miks siis ikka vaadatakse krediidiandjat nagu päästjat, kes peab oma klienti aitama, kui inimene oma käitumisega sattub soovimatusse olukorda – pankroti lävele?

Kuigi nende inimeste hulk, kes oma kohustuste täitmisega hakkama saavad, on täiesti valdav, valutame me südant, et keegi ei satuks hätta. Probleemlaenude osakaal meie portfellis jääb ligikaudu 1% juurde, kuid pingutame, et see oleks veelgi väiksem.

Inimene peab mõistma, et laenuga probleeme ei lahenda. Krediidiandja aitab inimest, kui annab talle laenu, kuid ka siis, kui lükkab taotluse tagasi ja soovitab hiljem uuesti tulla.

Laen aitab, kui see võetakse õigel hetkel. Võib ette tulla tehinguid, mida hiljem enam teha ei saa ning need osutuvad võimalikuks üksnes laenu abil.

 

Kuidas saavad laenu inimesed, kellele õnn jätab tagasimakse päeval maha?

Täiesti laitmatu maksevõime ja -käitumisega inimesed võivad ootamatult sattuda raskustesse: õnnetusjuhtum, töökoha kaotamine, muutused turgudel. Keeruliste lugudega peavad aeg-ajalt toime tulema kõik krediidiandjad, sõltumata sellest, kas nende uksesildile kirjutatakse pank, laenukontor või midagi muud.

2020. aastal kontrollis Finantsinspektsioon, kuidas Kreditex hindab klientide krediidivõimet. Selgus, et meie sise-eeskirjadel oli puudulik kirjeldus maksegraafikute kohta. Tänu väga asjakohastele soovitustele täiendas Kreditex oma protseduurireegleid ja hindab klientide krediidivõimet varasemast veelgi tõhusamalt.

 

Kuidas krediidiandja saab kliente aidata päeval, kui tundub, et päike enam sooja ei anna?

Probleemide ilmnemisel on kõige tähtsam alustada viivitamatult ja aktiivselt laenuandjaga suhtlemist. Endasse tõmbumise korral raskused võimenduvad. Kui igakuised tagasimaksed osutuvad üle jõu käivalt suureks, tasub kaaluda restruktureerimist või makseperioodi pikendamist, et laenumakset vähendada. Finantsinspektsiooni tarbijaveebist https://www.minuraha.ee/ saad erapooletut infot, kuidas oma rahaasju korraldada. Üksnes usalduslikus koostöös saame leida häid lahendusi.

Kreditex avaldab siin oma äritegevuse lähtealused vastuseks meedias mitme kuu jooksul esitatud alusetutele süüdistustele, sest süüdistuste avaldaja ei nõustunud vastulauset avaldama.