2021. aastale läks kogu ühiskond vastu ettevaatlikkusega: koroonakriisi puhkemisest polnud möödas veel aastatki ja ainus, mis oli selge, oli tuleviku ebakindlus.

Küsimusi, mis ettevõtte juhtide peas keerles, oli terve rida. Kuidas sündmused arenevad? Kas meie kaugeleulatuvad plaanid saab ellu viia? Kas suudame täita meie kogenud ja ka uute investorite lootusi?

Möödunud aasta tulemused näitavad, et need hirmud on olnud asjatud, sest lisaks vaid vastupidamisele on tegelikult Ühisaraha OÜ kasvanud väga korraliku tempoga. Stabiilne kasv on saanud Kreditexi Ühisraha investeerimisplatvormi sünonüümiks. Ühisraha OÜ läbis aruandeaasta jooksul edukalt ka Finantsinspektsiooni täisauditi.

 

Uusi investoreid suurel arvul

Platvormiga on liitunud varasemate aastatega võrreldes oluliselt rohkem investoreid ja liitumiste arv kasvab. Ettevõtte kasum suurenes aasta varasemaga võrreldes kaks ja pool korda: veidi enam kui 100 000 euro pealt enam kui 260 000 euroni. Selle taga on aga loomulikult suur usaldus, mille abil me oma tegevust oleme kasvatada suutnud.

Sisuliselt võib öelda, et valdava osa oma näitajatest on firma positiivses võtmes kahekordistanud. 2020. aastaga võrreldes on topeltsuurem näiteks põhivarade maht, mis ulatub juba mitukümmend tuhat eurot üle 1 000 000. Samuti on pea kahekordistunud omakapitali maht, mis ulatub ligi 600 000 euroni.

Suurenenud on ka nii varade puhasrentaablus (ingliskeelse lühendiga ROA) kui omakapitali tootlus (ingliskeelse lühendiga ROE), mille näitajad on vastavalt 89,13 ja 55,66.

 

Arengu taga järjekindel töö

Loomulikult on kasvu taga järjepidev töö. Firma professionaalse meeskonnaga on liitunud mitmed uued spetsialistid, kellega edasi areneda. Pinevale olukorrale tööturul pole Kreditex Ühisraha uute töötajate leidmine osutunud kuigi keeruliseks.

Suuresti on kasvanud ka käive ja väljastatud laenude hulk. Selleks, et maandada tagatiseta laenude andmisel investorite riske Kreditex Ühisraha portaali vahendusel ja seeläbi muuta laenude andmist portaali kaudu investorite jaoks turvalisemaks, pakub Kreditex Ühisraha investoritele 100% tagasiostugarantiid. Tagatisena on alati määratud hüpoteegid ja kui investeeringu pälvinud klient oma kohustusi ei täida, maksab Kreditex Ühisraha tasub investorile tema investeeritud raha tagasi.

 

Oma roll uutel teenustel ja tarkvaaraarendusel

Oma osa kasvus mängivad investoritele pakutavad uued teenused: järelturg ja autoinvest. See tähendab, et oma investeeringu saab välja võtta ka kokkulepitust varem, müües lepingu lihtsalt mõnele teisele investorile.

Autoinvest on aga teenus, mis investori soovil investeerib kogunenud intressid uutesse investeeringutesse, miskaudu raha end pidevalt juurde toodab.

Kreditex Ühisraha on aktiivselt tegelenud ka tarkvaraarendusega, mis võimaldavad investeerimise viia uuele tasemele ja muuta selle tunduvalt mugavamaks.

Muidugi tõi 2021. aastal laenuturule omajagu segadust pensionireform, kuid see kogemus andis lõppkokkuvõttes ettevõttele vaid enesekindlust juurde.

Kreditex Ühisraha areneb ja liigub edasi. Ettevõte on jätkuvalt pühendunud oma investoritele turvaliste investeerimisvõimaluste pakkumisele ja teeb kõvasti tööd selle nimel, et nende raha kasvaks järjepidevalt.