Kreditex Ühisraha juhi Jekaterina Rozenštrauchi kinnitusel suhtub portaal oma investorite huvide kaitsesse ülima tõsidusega, mistõttu on portaalis investeeringud väikelaenudesse kaitstud reservfondiga. „Pakume investoritele kõigi uute väikelaenude puhul täielikku tagasiostugarantiid, mis tähendab, et kui laenusaajaga leping üles öeldakse, makstakse investorile 100% investeeritud raha tagasi,“ selgitas Rozenštrauch, kuidas portaal astub pidevalt samme, et investorite raha oleks veelgi kindlamalt kaitstud.

Investorite kaitseks jõuavad Kreditex Ühisraha portaali ainult sellised investeerimisvõimalused, millele on juba eelnevalt tehtud põhjalik mitmetasandiline kontroll ja laenusaaja krediidivõimekuse hindamine. „Lisaks pidasime märtsikuus eriolukorra tõttu kujunenud olukorras õigeks peatada ajutiselt portaali kaudu investorite raha vahendamise, kuna Eestis ja mujal maailmas olid hüppeliselt sagenemas inimeste katsed laenata üle oma võimete,“ ütles Rozenštrauch, kelle sõnul alustas portaal 8. juulil uuesti ehituslaenude ja tänasest ka väikelaenude vahendamist.

Neljandat aastat tegutsev Kreditex Ühisraha portaal vahendab investeerimisvõimalusi ja laene inimestelt inimestele, olles kaasaegne alternatiiv traditsioonilistele laenu- ja investeerimisvõimalustele. Portaal pakub investoritele mugavat investeerimiskeskkonda ning head ja turvalist tootlust, olles oma tegevusaja jooksul vahendanud ligi 5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Jekaterina Rozenštrauch
Ühisraha OÜ tegevjuht
tel: + 372 6 580 580
e-post: info@uhisraha.ee
www.kreditex.ee