Свяжись с нами +372 6 280 280

Свяжись с нами +372 6 580 580

Форма — Ремонтный кредит

Ремонтный кредит

Ежемесячный платёж: {{vm.schedule.monthlyPaymentSum}} €
5 000 €
100 000 €
6 мес
5 лет
Сумма займа: {{vm.application.loan.sum | number : 2}} €
Срок кредита: {{vm.application.loan.period | periodAsText:vm.getYearTranslation("год", "лет"):vm.getMonthTranslation("kuu", "мес")}}
Ежемесячный платёж: {{vm.application.loan.monthlyPaymentSum | number : 2}} €

Данные клиента

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Неверный личный код
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Неверно введён электронный адрес

Selline kasutaja on juba olemas. Jätkamiseks logi sisse oma iseteenindusse.

Selline kasutaja on juba olemas. Ärilaenu taotlemiseks kasuta uut e-posti aadressi.

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Неверно введён электронный адрес

Selline kasutaja on juba olemas. Jätkamiseks logi sisse oma iseteenindusse.

Selline kasutaja on juba olemas. Ärilaenu taotlemiseks kasuta uut e-posti aadressi.

Данные залога

{{file.name}}({{file.size / 1000 | number: 2}}KB) 100%

Выписка с расчетного счета, фото или оценочный акт недвижимости Копия удостоверения личности

Являетесь ли Вы, член Вашей семьи или близкий человек политически значимым лицом?

Annan nõusoleku {{ vm.getCreditorTextByTypeAndLanguage(true) }} ja temaga samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele ning koostööpartneritele otsepakkumiste saatmiseks minu poolt taotluses näidatud kontaktandmetele.

Поле обязательно для заполнения

Kinnitan esitatud andmete, sh minu finantsolukorra kohta, õigsust, ajakohasust ja täielikkust. Kinnitan, et olen Privaatsusteatega tutvunud ning selles sätestatud põhimõtetest aru saanud. Olen teadlik, et
{{ vm.type === "realEstate" || vm.type === 'car_loan' || vm.type === 'car_leasing' ? "AB Kreditex AS" : "Ühisraha OÜ" }} töötleb minu isikuandmeid, täiendab neid avalikest registritest, andmekogudest ning muudest seaduslikest allikatest, sh teeb päringuid Creditinfost, Rahvastikuregistrist ja Pensionikeskusest, Privaatsusteates ja seaduses sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Valeandmete esitamise korral on {{ vm.getCreditorTextByTypeAndLanguage(false) }} õigus taotlus põhjusi selgitamata tagasi lükata.