Свяжись с нами +372 6 280 280

Свяжись с нами +372 6 580 580

Форма — Создать учетную запись инвестора

Регистрация инвестора

1

Дополнительная информация

2

Заключение договора

3
Investori konto on juba loodud!

Данные клиента

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Неверный личный код
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Неверно введён электронный адрес

Selline kasutaja on juba olemas. Jätkamiseks logi sisse oma iseteenindusse.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on läbivaatamisel.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on tagasilükatud.

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Неверно введён электронный адрес

Selline kasutaja on juba olemas. Jätkamiseks logi sisse oma iseteenindusse.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on läbivaatamisel.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on tagasilükatud.

Являетесь ли Вы, член Вашей семьи или близкий человек политически значимым лицом?

Я даю согласие компании Ühisraha OÜ, компаниям, принадлежащим к той же группе, и партнерам на отправку мне персональных предложений по контактным данным, указанным мной в ходатайстве.

Поле обязательно для заполнения

Kinnitan esitatud andmete, sh minu finantsolukorra kohta, õigsust, ajakohasust ja täielikkust. Kinnitan, et olen Privaatsusteatega tutvunud ning selles sätestatud põhimõtetest aru saanud. Olen teadlik, et
Ühisraha OÜ töötleb minu isikuandmeid, täiendab neid avalikest registritest, andmekogudest ning muudest seaduslikest allikatest, sh teeb päringuid Creditinfost, Rahvastikuregistrist ja Pensionikeskusest, Privaatsusteates ja seaduses sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Valeandmete esitamise korral on Ühisraha OÜ-l õigus taotlus põhjusi selgitamata tagasi lükata.

Дополнительные данные

Неверный личный код
{{file.name}}({{file.size / 1000 | number: 2}}KB) 100%

Копия удостоверения личности

Являетесь ли Вы, член Вашей семьи или близкий человек политически значимым лицом?

{{file.name}}({{file.size / 1000 | number: 2}}KB) 100%

Копия удостоверения личности