Portaalis näed teavet oma taotluste ja lepingute kohta Registreeru/Logi sisse
{{['Minu Konto', 'Мой конто'] | translateData}}
 • {{company.name}}

Väikelaenu eelised

Tagatiseta laen alates
300 € kuni 10 000 €
Laenu võib tagastada
ennetähtaegselt mis tahes päeval
Üheaegselt võib olla mitu laenulepingut
Võimalik kuni
90 päevane maksepuhkus

3 minutiga arvuti tagant lahkumata

1
Taotlemine on kiire ja mugav
Vali soovitud summa ja tagasimakse periood väikelaenu kalkulaatoril, järgmises etapis lisa oma isiku- ja kontaktandmed ning lisa vajalikud dokumendid.
2
Raha laekub samal päeval
Laenuotsus tehakse 1 tööpäeva jooksul ning raha kantakse sinu pangakontole.
Kalkulaator
Kuumakse: {{vmBottom.schedule.monthlyPaymentSum}} €
500 €
5 000 €
6 kuud
5 aastat

Väikelaen sobib mistahes otstarbeks, näiteks

Oma äri arendamiseks
Kodutarvete ostuks
Õpingute finantseerimiseks
Reisimiseks
Muude ettenägematute või planeeritud kulude katteks

Tingimused

Laenusumma300 kuni 10 000 €
Tagasimakseperiood3 kuud kuni 5 aastat
Kuumakseal. 13.49 €
Tagatispole vaja
Maksepuhkusvõimalik kuni 3 kuud
Käenduskohustuslik äriklientidele
Intress1% kuni 2,6% kuus

Enne väikelaenu taotluse esitamist võite tutvuda järgmiste dokumentidega:

Leping
Lepingueelne teave

Lepingueelses teabes toodud tingimused on informatiivsed ja ei ole siduvad. Krediidilepingu sõlmimisel hakkavad Sulle kehtima konkreetses krediidilepingus kokku lepitud tingimused.

Krediidi võtmine, olgu see kinnisvara tagatisel laen, tagatiseta väikelaen, autolaen või liising, on finantskohustus, millega kaasnevad Sulle riskid ja vastutus. Laen sobiv hästi oma äri alustamise või ettevõtte arenduse finantseerimiseks, tarbijal aga suuremate ostude nagu kodutehnika, eluaseme sisustus või remondiga seotud kulude finantseerimiseks, isegi ravikulude katmiseks. Soovitame enne krediidi võtmist see samm hoolikalt kaaluda. Tuleb arvestada sellega, et laen tuleb koos intressi ja muude lepingust tulenevate tasudega tagasi maksta.

VASTUTUSTUNDLIK LAENAMINE

Krediidi taotlemise protsessi vastutustundlikult peab käituma mitte ainult krediidiandja, vaid ka krediidisaaja.

Mõtle hoolikalt läbi, kas krediidi võtmine on ainuke lahendus või on sellele alternatiive, mis on Sinu finantsolukord ning millised elumuutused võivad Sinu krediidi tagasimakse võimet mõjutada. Kui otsustad krediidi kasuks, pea nõu krediidiandja esindajaga või muu finantsteadmisi omava asjatundjaga, kes aitab Sul valida just Sulle sobiva finantskohustuse.  Esita krediidiandjale alati kogu tõele vastav, terviklik ja asjakohane informatsioon Sinu krediidihuvi, finantsolukorra, sissetulekute, kohustuste ja muude tähtsate sajaolude kohta. Krediidi taotlemisel, lisaks informatsiooni esitamisele, tuleb kinnitada, et võetav kohustus vastab Sinu vajadustele ja majanduslikule seisule, mis tähendab, et krediidisumma peab vastama  Sinu reaalsele vajadusele.

Enne krediidilepingu sõlmimist tutvu rahulikult krediidilepingu tingimuste ja Sulle esitatud lepingueelse teabega koos selgitustega, sealhulgas ka tarbijakrediidi teabelehega. Soovi korral saad võrrelda pakkumist teiste krediidiandjate pakkumistega. Pööra tähelepanu sellele, kuidas arvestatakse intressi. Osa krediidiandjatest arvestab intressi krediidisummalt ja osa krediidijäägilt. Parim viis pakkumiste võrdlemiseks on võrrelda krediidikulukuse määra (KKM).

KREDIIDILEPINGUGA KAASNEVAD KULUD

Kõik krediidilepinguga seotud kulud tasub krediidisaaja. Krediidile reeglina lisandub krediidilepingu sõlmimise tasu. Seega arvesta sellega, et Sinu arvelduskontole võib laekuda väiksem summa kui krediidilepingus märgitud, kui krediidisummast arvestatakse maha ühekordne lepingutasu. Kokkuleppel krediidiandjaga, saad erandjuhtudel tasuda lepingutasu ka arve alusel, kandes vastava summa krediidiandja arvelduskontole. Pea meeles, et krediit makstakse reeglina välja pärast lepingutasu laekumist krediidiandja kontole. Juhul kui taotletava krediidi eesmärk on Sinu muude kohustuste refinantseerimine ja krediidisumma arvelt tasutakse neid kohustusi, siis Sinu arvelduskontole kantav krediidisumma on ka krediidilepingus märgitust väiksem.

Krediit tuleb Sul tagastada osamaksetena vastavalt krediidilepingu osaks olevale maksegraafikule. Osamakseid tasutakse reeglina igakuiselt ning need sisaldavad krediidi põhiosa- ja intressiosamakseid. Kui pakutav intressimäär on fikseeritud kogu krediidiperioodiks, siis ei kaasne sellega ootamatust intressimäära kasvust tingitut krediidi kuumakse suurenemise riski. Kui krediidilepingus kokkulepitud intressimäär koosneb baasintressist, milleks on tavaliselt Euribor, siis Sinu osamakse võib muutuda. Krediidi intressimäära tõusu korral suurenevad ka Sinu krediidi osamaksed ning krediidimaksete tasumiseks võib kuuluda rohkem raha. Osamakse suurus sõltub ka graafiku tüübist. Annuiteetgraafiku puhul on osamakse reeglina ühesuurune.

TAGATIS

Kui Sinu krediidileping on tagatud kinnisvaraga, palun arvesta, et Sul tuleb kanda tagatise (hüpoteegi) seadmisega kaasnevad kulud (sh tagatise hindamise tasu, notaritasu, riigilõiv), kuna kinnisasja ostu-müügi- ja/või hüpoteegi seadmise leping sõlmitakse notaris.

Hüpoteek tagab krediidikohustust. Hüpoteegi seadmisel lepitakse kokku hüpoteegisumma, mis peab olema 2,0 korda suurem kui tagatava krediidi summa, kuna hüpoteegiga tagatud krediidisummale lisanduvad ka kõrvalnõuded (intress, viivis, trahvid, täitemenetluse kulud jm). Hüpoteek võib tagada nii konkreetset krediidilepingut kui ka tulevikus sõlmitavaid krediidilepinguid.

Hüpoteek kantakse kinnistusraamatusse pärast riigilõivu tasumist. Kui hüpoteegiga tagatud krediit on lõppenud, ei kustu hüpoteek kinnistusraamatust automaatselt. Hüpoteek kustutakse ka notari juures ning sellega kaasnevad nii notari- kui krediidiandja esindaja kulud. Hüpoteeki ei pea aga kustutama, vaid seda saad kasutada ka tulevikus krediitide võtmiseks.

Krediidilepingu kohaselt kohustub krediidisaaja kindlustama krediidi tagatiseks oleva vara krediidilepingus kehtestatud tingimustel. Kindlustus tuleb hoida jõus kogu krediidilepingu kehtivuse ajal. Ka tagatisvara kindlustamisega kaasnevad kulud, milliseid tuleb kanda krediidisaajal. Kindlustusmaksete suurus sõltub kindlustuspakkuja tingimustest.

OHUD, MIS KAASNEVAD KREDIIDI VÕTMISEGA

Kuigi Sinu krediidivõimelisust hindab põhjalikult ka krediidiandja, lõpliku otsuse krediidilepingu tingimuste ning saadud lisateabe põhjal langetad Sina ise. Kui Sa ei ole saanud tingimuste või krediidilepingu sisust täpselt aru, siis ära jäta täpsustamata, vaid küsi julgelt meie spetsialistilt üle.

Arvesta sellega, et:

 • Sinu majanduslik olukord ja maksevõime võivad halveneda seoses sissetulekute vähenemise või kohustuste suurenemisega;
 • juhul, kui Sinu sissetulek laekub mõnes muus valuutas kui euro, siis valuutakursi võimaliku ebasoodsa muutumise korral võib kuluda krediidimaksete tasumiseks senisest rohkem raha;
 • krediidiandjal on õigus nõuda täiendavat tagatist. Juhul, kui krediidi tagatiseks hüpoteegiga koormatud vara väärtus väheneb selliselt, et väärtusest ei piisa krediidilepingust tulenevate nõuete rahuldamiseks, tuleb Sul vastavalt krediidiandja nõudmisele hüpoteegiga koormatud vara väärtus taastada. Kui Sinu või käendaja sissetulek oluliselt väheneb või varalised kohustused oluliselt suurenevad või Sinu või käendaja suhtes algatatakse pankrotimenetlus, kohustud pakkuda täiendavat tagatist, esitades krediidiandja poolt aktsepteeritava uue käendaja või andma muu krediidiandjat rahuldava täiendava tagatise.

KREDIIDILEPINGUST TAGANEMINE JA KOHUSTUSTE ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE

Kui pärast krediidilepingu sõlmimist mõtled ümber ega soovi krediidi võtmisega kaasnevaid kohustusi kanda, on Sul õigus krediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul (kinnisvaraga tagatud krediidilepingust 7 päeva jooksul) alates krediidilepingu sõlmimisest. Taganemiseks tuleb esitada krediidiandjale taganemisavaldus kirjalikult (sh digiallkirjastatult). Kui kasutad taganemisõigust, siis tuleb hiljemalt 30 päeva jooksul, alates taganemisavalduse esitamisest, tagastada krediidiandjale kogu välja makstud laen ning krediidi väljamaksmisest taganemise päevani arvestatud intressid. Vastasel juhul loetakse, et Sa ei ole krediidilepingust taganenud.

Soovi korral on Sul võimalik laen igal ajal täielikult või osaliselt ennetähtaegselt tagasi maksta. Intressi maksad ainult krediidisumma kasutamise aja eest ehk kuni krediidi ennetähtaegse tagastamise päevani. Krediidi ennetähtaegse tagastamisel on krediidiandjal  õigus küsida krediidisaajalt hüvitist. Kinnisvaraga tagatud krediidi puhul on hüvitise suurus 3 järgneva kuu intressimaksete ulatuses. Tagatiseta krediidi hüvitise suurus ei või ületada 1% ennetähtaegselt tagastavast krediidisummast, kui krediidisumma tagastamise ja krediidilepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta või 0,5% ennetähtaegselt tagastavast krediidisummast, kui krediidisumma tagastamise ja krediidilepingu lõppemise vaheline periood on kuni 1 aasta.  Ennetähtaegse tagastamise hüvitis makstakse koos tagastatava krediidisummaga. Võta meiega ühendust, et täpsustada ennetähtaegsele tagasimaksmisele kuuluv täpne summa.

MAKSERASKUSTE ÜLETAMINE

Makseraskuste tekkimisel võta Meiega koheselt ühendust. Õigeaegne makseraskustega tegelemine ennetab võimalike negatiivsete tagajärgede ja võimalike lisakulude tekkimist. Meiega kokkuleppel on Sul võimalik võtta maksepuhkust (intressimakseid tuleb tasuda iga kuu ka maksepuhkuse ajal). Probleemide kuhjumise vältimiseks on mõistlik ja oluline teha krediidiandjaga igakülgset koostööd.

Kui vaatamata kõigele ei õnnestu endal makseraskusi ületada, siis infot on võimalik saada järgmiste kanalite kaudu:

 • töötuna arvele võtmise, tööturuteenuste, uute töökohtade infot ning muud kasulikku infot saab Töötukassa veebilehelt www.tootukassa.ee;
 • infot sotsiaaltoetuste kohta saab kohalikust omavalitsusest ning rohkem infot leiab Sotsiaalministeeriumi veebilehelt www.sm.ee;
 • kui arvelduskonto arestitakse, siis selgituste saamiseks (k.a info saamiseks arestimise põhjuse kohta) tuleb pöörduda kohtutäituri poole. Rohkem infot kohtutäiturite kohta leiad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt www.kpkoda.ee.

Samuti leiad soovitusi ja kontakte Finantsinspektsiooni poolt hallatavalt tarbijaveebilt:  www.minuraha.ee.

KREDIIDILEPINGU RIKKUMISEGA KAASNEVAD TAGAJÄRJED

Täida krediidileping vastavalt kokkulepitule, vältimaks võimalikke negatiivseid tagajärgi:

 • maksete tasumisega viivitamisel tuleb maksta krediidiandjale viivist iga tasumisega viivitatud päeva eest. Viivise arvestamine algab maksepäevale järgnevast päevast ning lõpeb päeval, millal kogu võlgnevus saab tasutud. Viivise määr muutub vastavalt võlaõigusseadusele ning hetkel hakkab Sulle viivise määrana kehtima krediidilepingus kokku lepitud intressimäär;
 • krediidiandjal on õigus küsida krediidisaajalt ka muude hüvitiste ja trahvide tasumist lepinguliste kohustuste rikkumise eest juhul, kui sellised hüvitised ja trahvid on ettenähtud krediidilepinguga;
 • maksete tasumise või muu rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel, saadetakse esimene meeldetuletus tasuta.  Järgnevatele meeldetuletustele kohaldub tasu vastavalt seadusele ja krediidiandja hinnakirjale (see on summas 5 eurot iga võlgnevuses oleva ja sissenõutavaks muutunud osamakse kohta);
 • maksete tasumata jätmisel või muu rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel, on krediidiandjal õigus avaldada andmed Sinu võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisteenuse osutajale või isikule, kellele krediidiandja soovib loovutada lepingust tuleneva nõude, samuti maksehäirete registrile või muule isikule, eesmärgiga teha sellised andmed kättesaadavaks võlgnike andmebaasis, mis on kasutatav avalikult või piiratud isikute ringi poolt.

KREDIIDILEPINGU ÜLESÜTLEMINE

Krediidiandjal on õigus krediidileping üles öelda ja nõuda krediidi kohest ennetähtaegset tagastamist järgmistel juhtudel:

 • kui oled täielikult või osaliselt makseviivituses vähemalt 3 järjestikuse maksegraafiku järgse osamaksega ning krediidiandja on Sulle andnud vähemalt 2-nädalase täiendava tähtaja võlgnetava summa tasumiseks või uuele kokkuleppele jõudmiseks. Krediidiandja reeglina hoiatab, et täiendava tähtaja jooksul ütleb krediidiandja võla tasumata jätmise korral krediidilepingu üles ja nõuab kogu krediidi ennetähtaegset tagastamist;
 • kui Sina või tagatise andja (sealhulgas käendaja) on muul viisil krediidilepingut või tagatislepingut oluliselt rikkunud (sh kui Sinu poolt krediidiandjale antud kinnitused ei vasta tõele või oled esitanud väärinformatsiooni ning krediidiandja ei saanud seetõttu  krediidivõimelisust õigesti hinnata, Sa ei täida muid lepingulisi kohustusi).

Samuti võib krediidiandja krediidilepingu üles öelda, kui:

 • krediidi tagatiseks hüpoteegiga koormatud vara väärtus väheneb selliselt, et väärtusest ei piisa krediidilepingust tulenevate nõuete rahuldamiseks, krediidisaaja või käendaja sissetulek oluliselt väheneb või varalised kohustused oluliselt suurenevad või Sinu või käendaja suhtes algatatakse pankrotimenetlus, ja Sa ei ole rikkumist kõrvaldanud selleks krediidiandja poolt antud tähtaja jooksul;
 • leiavad aset sündmused, mis ohustavad krediidilepingust tulenevate kohustuste kohast täitmist krediidisaaja poolt, nt algatatakse pankrotimenetlus krediidisaaja suhtes, kolmandad isikud esitavad krediidisaajale varalisi nõudeid või algatatakse krediidisaaja suhtes kohtuprotsessid.

Krediidiandjal on õigus kasutada võlgnevuse sissenõudmisel võlgade sissenõudmisteenuse osutaja (inkasso) teenust või realiseerida krediidi tagatis, kui oled jätnud täitmata krediidilepingust tuleneva maksekohustuse. Võlgade sissenõudmisega kaasnevad kulud (sh inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetluse, samuti vara aresti, sundmüügi või võlgnevuse sissenõudmise käendajalt ning maksehäirete avalikustamisega seotud kulud) kannab krediidisaaja.

Kui hüpoteegiga tagatud krediidilepingust tulenevate kohustuste rikkumisel ütleb krediidiandja krediidilepingu üles, võib krediidiandja nõuda krediidilepingust tulenevate kohustuste sundtäitmist täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Sundtäitmisel müüakse hüpoteegiga koormatud kinnistu enampakkumisel ning krediidiandja nõue rahuldatakse müügist saadud raha arvelt. Sundtäitmist korraldab kohtutäitur ning täitekulud kannab võlgnik.

Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nõutakse sisse ka tagamata nõudeid.

Kui käendusega tagatud krediidilepingust tulenevaid nõudeid ei täideta, on krediidiandjal õigus nõuda krediidilepingust tulenevate kohustuste täitmist käendajalt. Käendaja vastutab krediidisaaja kohustuse eest käenduslepingus toodud ulatuses.

Kui võlgnevuse sissenõudmiseks või krediidi tagatise realiseerimiseks tuleb esitada hagiavaldus kohtusse, tuleb kaasnevad kulud hüvitada Sinul kui krediidisaajal. Kohtuotsuse sundtäitmist korraldab kohtutäitur.

Kui tegemist on püsiva maksejõuetusega (st et ei suudeta täita maksekohustusi ning see suutmatus ei ole krediidisaaja majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine), on võlausaldajal, sh krediidiandjal, õigus esitada kohtule avaldus krediidisaaja pankroti väljakuulutamiseks.

Võlgnevusega kaasnevad kulud ei vabasta Sind igakuiste krediidimaksete tasumisest. Samuti pead mõistma, et igakuise maksekohustuse täitmata jätmine võib tulevikus krediidi saamist tunduvalt raskendada. Seetõttu tuleks makseraskuste tekkides pöörduda esimesel võimalusel krediidiandja poole, et leida tekkinud olukorrale parim lahendus.

TÄIENDAVALT

AB Kreditex AS-i  ja Ühisraha OÜ üle teostavad järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  amet.

Juhul kui Sul on küsimusi või Sa ei ole meie teenustega rahul, võta palun meiega ühendust. Vastame Sulle esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 kalendripäeva jooksul. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta kokkulepet, on võimalik esitada kohtuväliselt kaebus järelevalveasutusele. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti kontaktandmed ning juhised kaebuse esitamiseks on kättesaadavad veebilehelt www.ttja.ee/et. Eesti Finantsinspektsiooni kontaktandmeid leiad veebilehelt www.fi.ee.

Kui kerkinud vaidluses ei suudeta kohtuväliselt kokku leppida, on igal isikul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole. Vaata infot kohtusse pöördumise võimaluste, sh kohtukulude, riigi õigusabi ja menetlusabi kohta tarbijaveebist www.minuraha.ee või veebilehelt www.kohus.ee.

Tee üksnes teadlikke ja läbimõeldud otsuseid!

 

Nõuded laenuvõtjale

Eraklient

 • vanus vähemalt 18 aastat
 • Eesti resident
 • Stabiilne igakuine sissetulek min. 400 €

Äriklient

 • Eestis registreeritud ettevõte
 • Positiivne rahavoog äritegevusest
 • Ettevõtte- ja käendaja konto väljavõtte esitamine

Hinnakiri

TeenusHind eraisikuleHind ettevõttele 
Teenus
Registreerimine
Hind eraisikule
tasuta
Hind ettevõttele
10 €
Teenus
Lepingu sõlmimine
Hind eraisikule
5%
Hind ettevõttele
5%
 
laenusummast
Teenus
Lepingu hooldustasu
Hind eraisikule
0,3%
Hind ettevõttele
0,5%
 
laenusummast
Teenus
Maksepuhkuse vormistamine
Hind eraisikule
25 €
Hind ettevõttele
25 €
Teenus
Ennetähtaegne tagastamine
Hind eraisikule
5 € + 0,5%/1%
Hind ettevõttele
20%
 
laenujäägist
Teenus
Kinnituste, tõendite väljastamine
Hind eraisikule
5 €
Hind ettevõttele
5 €
Teenus
Enammakstud raha tagasikanne
Hind eraisikule
5 €
Hind ettevõttele
5 €
Teenus
Meeldetuletuskiri
Hind eraisikule
5 €, esimene tasuta

Hind ettevõttele
5 €
Teenus
Ülesütlemiskiri
Hind eraisikule
15 €
Hind ettevõttele
15 €

Mis on Väikelaen?

Väikelaen on tagatiseta laen kuni 10 000 €, kasutamiseks mis iganes otstarbeks mida on võimalik saada 1 tööpäeva jooksul. Uus soodne väikelaen on mõeldud nii eraisikutele kui ettevõttele.

Väikelaenu intress on sarnane suurpankadele. Mida parem on taotleja krediidiajalugu seda soodsama väikelaenu pakkumine esitatakse.

Laenulepingu saab sõlmida mugavalt internetis ilma kodust lahkumata, ilma teenustasudeta ja viivitusteta.

Kreditex Ühisraha eelised

Enam kui 80 000
rahulolevat
klienti
Üle 50 000
väljastatud
laenu
Üle 10 aasta
tegutsenud kohalik ettevõte

Korduma Kippuvad Küsimused

Kes võib taotleda Väikelaenu?

Väikelaenu taotlus võivad saada nii era- kui juriidilised isikud. Eraisik peab olema Eesti kodanik või omama elamisluba, vähemalt 18 aastat vana ja tal peab olema põhitöökoht või muu stabiilne sissetulek.

Väikelaenu saamiseks ettevõte peab olema Eestis registreeritud ja omama positiivset rahavoogu äritegevusest.

Kas konto väljavõte on vajalik?

Mitte alati. Kui sissetulekute kohta on olemas andmed riiklikes registrites, siis te võite taotleda väikelaenu ilma konto väljavõtteta.

Kas ma võin taotleda väikelaenu maksehäirega?

Paraku mitte, väljastame laenu vaid juhul kui võlgnevused on kustutatud.

Millises summas ja perioodiga väljastatakse tagatiseta Väikelaenu?

Väikelaenu ehk tagatiseta laenu väljastame summas 300 € kuni 10 000 €, tagasimakse perioodiga 3 kuud kuni 5 aastat.

Kuidas taotleda Väikelaenu?

Esita taotlus väikelaenu kalkulaatoril – vali soovitud summa ja tagasimaksete periood. Järgmisel sammul saad täita enda andmed ja kontaktandmed.

Taotlusele vastame 1 tööpäeva jooksul.

Kui suur on maksimaalne väikelaenu summa, mida on võimalik saada?

Kodu väikelaenu puhul võib limiit olla kuni 10 000 eurot. Limiit sõltub kliendi maksevõimest ja seda arvutatakse personaalselt.

Millised on Väikelaenu tagasimaksegraafikud?

Väikelaenu võib maksta annuiteet graafiku järgi. Annuiteetgraafiku alusel makstakse laenu põhiosa kogu perioodi jooksul koos parima intressiga.

Kuidas arvestatakse väikelaenu intressi?

Laenuintressi arvestamisel lähtume tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 360-päevasest aastast.

Kas laenu saab kätte sularahas?

Kreditex Ühisraha ei väljasta väikelaenu sularahas. Raha kantakse laenusaaja pangakontole.

Kuidas tasutakse laenu tagasimakseid?

Väikelaenu tagasimaksed on fikseeritud kuumaksed. Laenusaajal tuleb teha graafikujärgne ülekanne Ühisraha OÜ pangakontole laenulepingus toodud rekvisiitide alusel. Makserekvisiite saab vaadata ka Kreditex Ühisraha portaalis iseteeninduskeskkonnas.

Kuidas saab ettevõtte väikelaenu taotleda?

Väikelaenu ettevõttele saab taotleda ainult käenduse olemasolul. Käendaja saab olla eraisik(juhatuse liige). Ettevõte peab olema registreeritud Eestis ja omama positiivset rahavoogu äritegevusest Laenu taotlemiseks esitage taotlus kodulehel ja Teiega võetakse peatselt ühendust.

Kas väikelaenu taotlust saab tühistada?

Laenusaaja võib igal ajahetkel enne lepingu jõustumist laenutaotluse tühistada.

Kas laenu saab lõpetada ennetähtaegselt?

Laenusaajal on õigus tagastada väikelaen osaliselt või täielikult enne maksegraafikus sätestatud tähtaega. Selles tuleb esitada vastav avaldus e-posti aadressile info@uhisraha.ee või telefoni teel 6 280 280.

Kas Laenusaaja saab muuta oma laenulepingu tingimusi?

Laenusaaja võib lepingu kehtivuse ajal muuta järgmisi tingimusi: ühekordselt tagasimakse kuupäeva, lepingu tähtaega ja samas ka taotleda maksepuhkust perioodiks 30, 60 või 90 päeva. Selleks tuleb esitada vastav avaldus e-posti aadressile info@uhisraha.ee.

Mis on krediidi kulukuse määr (KKM)?

Krediidi kulukuse määr on informatiivne näitaja, mida arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu kliendi jaoks (intress, laenulepingu sõlmimise tasu ja muud võimalikud tasud).

Mis on maksepuhkus?

Maksepuhkus on periood, mille jooksul Laenusaaja maksab ainult intressi, ilma laenu põhiosata.

Kas ma saan väikelaenu taotleda, kui mul ei ole tööd?

Väikelaenu taotlemiseks peab Teil olema püsiv töökoht või muu stabiilne tuluallikas.

Kreditex vaikelaen
Väikelaen kuni 10 000 € mugavalt ja kiirelt!
väljastame päevas keskmiselt 100 uut väikelaenu
kodumaisel kapitalil väikepank
Esita Taotlus
Finantsteenust pakub Ühisraha OÜ. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri meie spetsialistiga.