Vorm – Autoliising

Vorm – Autoliising

Kuumakse: {{vm.schedule.monthlyPaymentSum}} €
2 000 € 60 000 €
6 kuud 6 aastat

Laen auto tagatisel

Kuumakse: {{vm.schedule.monthlyPaymentSum}} €
2 000 € 60 000 €
6 kuud 6 aastat
Laenusumma: {{vm.application.loan.sum | number : 2}} €
Laenuperiood: {{vm.application.loan.period | periodAsText:vm.getYearTranslation("aasta", "aastat"):vm.getMonthTranslation("kuu", "kuud")}}
Kuumakse: {{vm.application.loan.monthlyPaymentSum | number : 2}} €

Taotleja andmed

Nõutud väli
Nõutud väli
Nõutud väli Vale isikukood
Nõutud väli
Nõutud väli Vale email
Nõutud väli
Nõutud väli
Vale registrikood Nõutud väli Konto on juba tehtud
Nõutud väli
Nõutud väli Vale email
Nõutud väli
myWorld.com Nõutud väli
Ei ole kliendikaarti? Registreeri siin

Sõiduki andmed

{{file.name}}({{file.size / 1000 | number: 2}}KB) 100%

Isikut tõendava dokumendi koopia, kontoväljavõte ja autolaenu puhul sõiduki pildid Isikut tõendava dokumendi koopia

Kas Sina, Sinu perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik?

Annan nõusoleku {{ vm.getCreditorTextByTypeAndLanguage(true) }} ja temaga samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele ning koostööpartneritele otsepakkumiste saatmiseks minu poolt taotluses näidatud kontaktandmetele.

See väli on nõutud

Kinnitan esitatud andmete, sh minu finantsolukorra kohta, õigsust, ajakohasust ja täielikkust. Kinnitan, et olen Privaatsusteatega tutvunud ning selles sätestatud põhimõtetest aru saanud. Olen teadlik, et
{{vm.getCompanyName()}} töötleb minu isikuandmeid, täiendab neid avalikest registritest, andmekogudest ning muudest seaduslikest allikatest, sh teeb päringuid Creditinfost, Rahvastikuregistrist ja Pensionikeskusest, Privaatsusteates ja seaduses sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Valeandmete esitamise korral on {{vm.getCreditorTextByTypeAndLanguage(false)}} õigus taotlus põhjusi selgitamata tagasi lükata.