Vorm – Loo investori konto

Investoriks registreerimine

1

Lisaandmed

2

Lepingu sõlmimine

3
Investori konto on juba loodud!

Taotleja andmed

Nõutud väli
Nõutud väli
Nõutud väli
Nõutud väli
Nõutud väli Vale isikukood
Nõutud väli
Nõutud väli Vale sünnikuupäev

Sugu:

Nõutud väli

Selline kasutaja on juba olemas. Jätkamiseks logi sisse oma iseteenindusse.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on läbivaatamisel.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on tagasilükatud.

Nõutud väli
Nõutud väli Vale email
Nõutud väli
Nõutud väli
Vale registrikood Nõutud väli
Nõutud väli

Selline kasutaja on juba olemas. Jätkamiseks logi sisse oma iseteenindusse.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on läbivaatamisel.

Sinul investori taotlus on esitatud. Taotlus on tagasilükatud.

Nõutud väli
Nõutud väli Vale email

Kas Sina, Sinu perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik?

Annan nõusoleku Ühisraha OÜ-le ja temaga samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele ning koostööpartneritele otsepakkumiste saatmiseks minu poolt taotluses näidatud kontaktandmetele. Olen teadlik, et saan nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

See väli on nõutud

Kinnitan esitatud andmete, sh minu finantsolukorra kohta, õigsust, ajakohasust ja täielikkust. Kinnitan, et olen Privaatsusteatega tutvunud ning selles sätestatud põhimõtetest aru saanud. Valeandmete esitamise korral on Ühisraha OÜ-l õigus taotlus põhjusi selgitamata tagasi lükata.

Lisaandmed

Nõutud väli
Vale isikukood
Nõutud väli
Nõutud väli Vale sünnikuupäev

Sugu:

Nõutud väli
{{file.name}}({{file.size / 1000 | number: 2}}KB) 100%

Dokumendi koopia Isikut tõendava dokumendi koopia

Kas Sina, Sinu perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik?

{{file.name}}({{file.size / 1000 | number: 2}}KB) 100%

Dokumendi koopia Isikut tõendava dokumendi koopia