Vorm – Vaikelaen

Laenu taotlemine

1

Lisaandmed

2

Pakkumus lepingu sõlmimiseks

3

Vorm – Vaikelaen

Kuumakse: {{vm.schedule.monthlyPaymentSum}} €
500 €
{{vm.maxSum}} €
6 kuud
5 aastat
Laenusumma: {{vm.application.loan.sum | number : 2}} €
Laenuperiood: {{vm.application.loan.period | periodAsText:vm.getYearTranslation("aasta", "aastat"):vm.getMonthTranslation("kuu", "kuud")}}
Kuumakse: {{vm.application.loan.monthlyPaymentSum | number : 2}} €
Nõutud väli
Nõutud väli
Nõutud väli Vale isikukood
Nõutud väli
Nõutud väli Vale email
Nõutud väli
Nõutud väli
Nõutud väli
Vale registrikood Nõutud väli Konto on juba tehtud
Nõutud väli
Nõutud väli Vale email
Nõutud väli
Nõutud väli
myWorld.com Nõutud väli
Ei ole kliendikaarti? Registreeri siin

Kinnitan, et kui minu finantsolukord ei võimalda mulle soovitud summat pakkuda, olen nõus, et Ühisraha OÜ maksab mulle väiksema laenu summa

Nõutud väli

Kas Sina, Sinu perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik?

Annan nõusoleku {{ vm.getCreditorTextByTypeAndLanguage(true) }} ja temaga samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele ning koostööpartneritele otsepakkumiste saatmiseks minu poolt taotluses näidatud kontaktandmetele.

See väli on nõutud

Kinnitan esitatud andmete, sh minu finantsolukorra kohta, õigsust, ajakohasust ja täielikkust. Kinnitan, et olen Privaatsusteatega tutvunud ning selles sätestatud põhimõtetest aru saanud. Olen teadlik, et
{{vm.getCompanyName()}} töötleb minu isikuandmeid, täiendab neid avalikest registritest, andmekogudest ning muudest seaduslikest allikatest, sh teeb päringuid Creditinfost, Rahvastikuregistrist ja Pensionikeskusest, Privaatsusteates ja seaduses sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Valeandmete esitamise korral on {{vm.getCreditorTextByTypeAndLanguage(false)}} õigus taotlus põhjusi selgitamata tagasi lükata.

Lisaandmed

Nõutud väli
Nõutud väli
Nõutud väli Vale isikukood
Nõutud väli
Nõutud väli Vale email
{{file.name}}({{file.size / 1000 | number: 2}}KB) 100%

Dokumendi koopia Isikut tõendava dokumendi koopia

Laenu info:

Igakuine makse: {{vm.application.loan.monthlyPaymentSum | number : 2}} €

Laenusumma: {{vm.application.loan.sum | number : 2}} €

Raha saad kätte: {{vm.application.loan.sum - vm.application.loan.contractFee | number : 2}} €

Lepinguperiood: {{vm.application.loan.period}} kuud

Lepingutasu: {{vm.application.loan.contractFee | number : 2}} €

Aastane intress: {{vm.application.loan.interestRate}}%

Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с графиком платежей и условиями кредитного договора а также осознаю их влияние на моё финансовое положение. Я ознакомился с договором поручительства и прейскурантом. А также получил разъяснения о важных условиях кредитного договора и рисках, связанными с заключением договора. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с графиком платежей и условиями кредитного договора а также осознаю их влияние на моё финансовое положение. Я ознакомился с Европейским стандартным инфолистомпотребительского кредитования и прейскурантом. А также получил разъяснения о важных условиях кредитногодоговора и рисках, связанными с заключением договора. Kinnitan, et olen tutvunud ja nõus maksegraafiku ja krediidilepingu üldtingimustega ning olen teadlik nende mõjust minu finantsolukorrale. Olen tutvunud käenduslepinguga ja hinnakirjaga ning olen saanud selgitusi laenulepingu oluliste tingimuste ja laenulepingu sõlmimisega kaasnevate ohtude kohta. Kinnitan, et olen tutvunud ja nõus maksegraafiku ja krediidilepingu üldtingimustega ning olen teadlik nende mõjust minu finantsolukorrale. Olen tutvunud Euroopa tarbijakrediidi standartinfo teabelehega ja hinnakirjaga ning olen saanud selgitusi laenulepingu oluliste tingimuste ja laenulepingu sõlmimisega kaasnevate ohtude kohta.